Změny daní u pokladen Euro 2500TX

22.12.2009 20:31

POZOR!!!

 Změna sazby DPH se na registračních pokladnách Euro 2500TX podaří, pouze pokud jsou provedeny obě finanční „Z“ uzávěrky:

  • Denní (menu 300)
  • Měsíční (menu 350)

Doporučujeme:

Po změně sazby a popisu DPH proveďte kontrolu celkového správného nastavení pokladny a software zkušebním prodejem v tréninkovém režimu pokladny.

 

Pokladny Euro 2500TX nepřipojené k PC

 Pokladna není připojena k PC a ani PC majitele není dostupné (prodejny uživatelů se vzdálenou komunikací či s komunikací přes notebook), provádí se uzávěrky vždy na pokladně s výtiskem.

1. Provedení denní Z uzávěrky finanční

        Hlavní menu, 300, OK, OK – vyjede denní Z uzávěrka (zpráva)

 2. Provedení měsíční Z uzávěrky finanční

        Hlavní menu,  350, OK, OK – vyjede měsíční Z uzávěrka (zpráva)

 3. Změna sazby DPH.

Hlavní menu, 900, OK, heslo(123456), OK, 920, OK, 4, OK. Na horním řádku displeje je “4.Daně” a na druhém řádku “1.Daň 1“. Listovat můžete šipkami nahoru a dolů, tlačítkem OK se dostanete do zvoleného čísla daně. Zkontrolujete, zda se jedná o 9% daň, pokud ne dostanete se zpět tlačítkem  ZPĚT MENU. Pokud ano dáte OK, přepíšete daň 9% na 10%. Takto pokračujete až změníte všechny daně s hodnotou 9% na 10% (s největší pravděpodobností je daň 9% pouze na 2.řádku).           

        (např.:  2. Daň 2, OK

 2.Sazba 9,00%, OK, 1000, OK, ZPĚT MENU)

 Nyní je pokladna nastavena a můžete začít prodávat v 10% sazbě DPH

 Pokud byl proveden prodej v tréninkovém režimu, je nutné provést uzávěrky i v Tréninkovém módu, jinak nelze změnu DPH provést (nepodaří se uložit změnu sazby DPH v servisním režimu 900)

Tréninkový režim

HLAVNÍ MENU, 500, OK, na prvním řádku displeje svítí “Trénink. Mód ZAP?“ a na druhém “ANO“, dáte OK, HLAVNÍ MENU

1. Provedení denní Z uzávěrky finanční - Tréninkového módu

        Hlavní menu, 300, OK, OK – vyjede denní Z uzávěrka (zpráva)

 2. Provedení měsíční Z uzávěrky finanční - Tréninkového módu

        Hlavní menu,  350, OK, OK – vyjede měsíční Z uzávěrka (zpráva)

 3. Ukončení Tréninkového režimu

HLAVNÍ MENU, 500, OK, na prvním řádku displeje svítí “Trénink. Mód VYP?“ a na druhém “ANO“, dáte OK, HLAVNÍ MENU, nyní jste v registračním režimu.

 Nyní lze provést změnu sazby DPH

 Změna sazby DPH

Hlavní menu, 900, OK, heslo(123456), OK, 920, OK, 4, OK. Na horním řádku displeje je “4.Daně” a na druhém řádku “1.Daň 1“. Listovat můžete šipkami nahoru a dolů, tlačítkem OK se dostanete do zvoleného čísla daně. Zkontrolujete, zda se jedná o 9% daň, pokud ne dostanete se zpět tlačítkem  ZPĚT MENU. Pokud ano dáte OK přepíšete daň 9% na 10%. Takto pokračujete až změníte všechny daně s hodnotou 9% na 10% (s největší pravděpodobností je daň 9% pouze na 2.řádku).           

        (např.:  2. Daň 2, OK

 2.Sazba 9,00%, OK, 1000, OK, ZPĚT MENU)

 Změnu sazby DPH lze ověřit v Tréninkovém módu

Tréninkový režim

HLAVNÍ MENU, 500, OK, na prvním řádku displeje svítí “Trénink. Mód ZAP?“ a na druhém “ANO“, dáte OK, HLAVNÍ MENU, nyní jste v tréninkovém režimu a můžete prodat položku s 10% DPH tj. bez toho, že by tato položka byla zaregistrována v prodeji. Na účtence se vypíše NEPLATNÝ DOKLAD.

Zpět do registračního režimu se dostanete:

HLAVNÍ MENU, 500, OK, na prvním řádku displeje svítí “Trénink. Mód VYP?“ a na druhém “ANO“, dáte OK, HLAVNÍ MENU, nyní jste v registračním režimu.

 

Pokladny EURO 2500TX připojené k PC a programu SW2500TX

1. Provedení denní Z uzávěrky finanční

SW 2500TX, pokud není denní Z uzávěrka prováděna automaticky po X uzávěrce, pak po provedení X uzávěrky je nutné provést i Z uzávěrku v menu Uzávěrky, Uzávěrka Z.

2. Provedení periodické Z uzávěrky finanční

        Nutné provést ručně na pokladně: Hlavní menu,  350, OK, OK

 3. Změna sazby DPH

V menu Konfigurace, Pokladny, záložka Pokladna, dole záložka Daně změnit všechny hodnoty 9.00 na 10.00 a provést zápis Do pokladny.

 Pozn.: Pokud je připojeno více pokladen, které mají shodné nastavení daní, je možné změněné nastavení zkopírovat do ostatních pokladen a pak u každé pokladny provést pouze zápis nastavení do pokladny. (Kopie nastavení daní : Konfigurace, Pokladny, Kopie nastavení, zaškrtnout daně a pak postupně vybírat  ve výběru Pokladna B jednotlivé pokladny a provádět kopii nastavení stiskem tlačítka Kopie A->B).

4. Tréninkový režim

HLAVNÍ MENU, 500, OK, na prvním řádku displeje svítí “Trénink. Mód ZAP?“ a na druhém “ANO“, dáte OK, HLAVNÍ MENU, nyní jste v tréninkovém režimu a můžete prodat položku s 10% DPH tj. bez toho, že by tato položka byla zaregistrována v prodeji. Na účtence se vypíše NEPLATNÝ DOKLAD.

Zpět do registračního režimu se dostanete:

HLAVNÍ MENU, 500, OK, na prvním řádku displeje svítí “Trénink. Mód VYP?“ a na druhém “ANO“, dáte OK, HLAVNÍ MENU, nyní jste v registračním režimu. 

Změna sazby DPH v Money S3

 Pro bezchybnou změnu snížené sazby daně z přidané hodnoty z 9 % na 10 % doporučujeme nejprve provést X uzávěrku na konci dne v SW2500TX a následný přenos prodejů z pokladny do Money S3. Pokud vedete účetnictví, tak zaúčtujte prodeje. Proveďte změnu DPH na pokladně přímo, nebo s pomocí SW2500TX a poté změňte DPH i v Money S3. Následně proveďte export skladových položek z Money S3 do pokladny.

 Změna sazby DPH v Money S3 se provádí na dvou místech:

-          v nastavení účetního roku

-          u skladových položek

 1. Změna sazby v nastavení účetního roku

Menu Nástroje/ Nastavení / Účetní rok -  Sníženou sazbu DPH změnit na 10%.

 2. Změna sazby ve skladových zásobách

Menu Sklady/Hromadné operace/Změna sazby DPH nastavit:

 

 Po provedení změn v pokladnách je možné na pokladně prodávat se správnou hladinou daně.

 POZNÁMKA! Pokud je v SW 2500TX nastaveno Exportovat zboží jen nové a změněné dojde po změně daní v Money (externím skladu) k označení změn položek kvůli DPH a exportovat se bude větší množství položek zboží.